fbpx

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi 2 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak « Memur Atamaları

27 Ağustos 2021 - 18:47

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi 2 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi 2 Öğretim Elemanı Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

15 Ekim 2020 - 13:16

10.487 kez okundu

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada,  Öğretim Üyesi İçin ” Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümleri uyarınca, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi  içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir. ”

Öğretim Elemanı için, ” Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Akademik Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Öğretim Üyesi İçin İlan Bilgileri

Başvuru Başlangıç Tarihi : 14.10.2020
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2020

Profesör kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat edilecektir.
1- Başlıca araştırma eserinin de belirtildiği başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- 1 (bir) adet fotoğraf.
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi.
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek.
8- Yabancı dil belgesi.
9. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Doçent kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına müracaat edilecektir.
1- Başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- 1 (bir) adet fotoğraf.
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi.
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek.
8- Yabancı dil belgesi.
9-Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.

Doktor Öğretim Üyesi kadroları için aşağıda istenilen evraklarla birlikte ilan edilen birime müracaat edilecektir.
1- Başvuru dilekçesi.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- 1 (bir) adet fotoğraf.
4- Öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans ve doktora belgesi)
5- Özgeçmiş ve eserler listesi.
6- Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesine göre hazırlanmış puan tablosu.
7- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek.
8- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesinin 7. bendindeki şartlardan birini taşımak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Öğretim Elemanı için

Sınav Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 14.10.2020
Son Başvuru Tarihi : 28.10.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 02.11.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 04.11.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.11.2020
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi: www.ibu.edu.tr

Genel Şartlar
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
Özel Şartlar
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Açıklamalar
1- E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, Rektörlük kadrosuna başvurular Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
5- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı
tebligat yapılmaz.
7- Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir veya iptal edebilir.
İstenilen Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
8- Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
9- Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

İLANIN DETAYLI BİLGİLERİNE BU LİNKLERDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Öğretim Üyesi İlan Metni İçin TIKLAYINIZ

Öğretim Elemanı İlan Metni İçin TIKLAYINIZ

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 https://dunyam.net/kariyeradam-kariyer-adam-uzaktan-egitim-kursu-4175.html/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.