fbpx

İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 07:05

İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

reklam
İpekyolu Kalkınma Ajansı 6 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

06 Ekim 2020 - 11:00

65 kez okundu
reklam

İpekyolu Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, ” TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) faaliyet gösteren İpekyolu Kalkınma Ajansı’na (İKA) “4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların
Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesi” ve “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde; TRC1 Düzey 2 Bölgesinin (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) kalkınmasına hizmet etmek isteyen, dinamik, analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın, kendine güvenen, iletişime açık, yenilikçi, üretken, çözüm odaklı, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen ve seyahat engeli olmayan 1 (bir) iç denetçi, 4 (dört) uzman ve 1(bir) destek personeli alımı yapılacaktır. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın merkezi Gaziantep ili olup, Ajans’ın faaliyet alanını Gaziantep, Adıyaman, Kilis illeri oluşturmaktadır. Sınavda başarılı olanlar her üç ilde de görev yapmayı peşinen kabul etmiş sayılır. (İç denetçi Gaziantep ilinde görev yapacaktır.). bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Sözleşmeli personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

SINAV İLAN TARİHİ 06.10.2020
BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 26.10.2020
SON BAŞVURU TARİHİ 09.11.2020
SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN İLANI 16.11.2020
SÖZLÜ YARIŞMA SINAVI TARİHİ Sınav tarihleri daha sonra duyurulacaktır
BAŞVURU LİNKİ https://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr/

ADAYLAR İÇİN ARANAN ŞARTLAR
Adayların aşağıda belirtilen genel şartlar ile birlikte özel şartları da taşımaları gerekmektedir.
1) TÜM ADAYLAR İÇİN GENEL ŞARTLAR
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Erkek adaylar için, askerlik hizmetini yapmış, askerlikten muaf ya da son başvuru tarihi itibariyle askerliği en az 1 (bir) yıl süre ile tecilli durumda olmak,

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

İÇ DENETÇİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
i. İç Denetçi İçin Asgari Sınava Giriş Şartları
Ajansımızda iç denetim faaliyetlerini sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde yapmak, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek, bağımsız, nesnel güvence sağlamak, danışmanlık ve rehberlik yapmak üzere bir iç denetçi istihdam edilecektir. İç denetçi olarak istihdam edilecek personel için sınava giriş şartları şöyledir:
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS)’ den (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Kamuda veya özel sektörde en az 5 yıl denetim elemanı olarak çalışmış olmak ve kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikasına sahip olmak.
ii. İç Denetçi İçin Tercih Sebepler
a) Ajansın faaliyet alanını ilgilendiren konularda tecrübe sahibi olmak,
b) Lisansüstü eğitim belgesine sahip olmak,
c) İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

UZMAN PERSONEL İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
i. Uzman Personel İçin Asgari Sınava Giriş Şartları
a) Tablo 2’de belirtilen mezuniyet dallarından en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak
b) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS)’ den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan KPSS sınavından mezun oldukları öğrenim dallarına göre Tablo 2 ‘ de belirtilen puan türlerinden birinden en az 80 puan almış olmak;
NOT: Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına sahiptir.
ii. Uzman Personel İçin Tercih Sebepleri
Aşağıda sayılan alanların birinde veya bir kaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek sınav aşamasında tercih sebebi olacaktır:
a. Hibe veya Mali Destek Yönetimi,
b. Proje Döngüsü Yönetimi (PDY),
c. Avrupa Birliği Destek Mekanizmaları ve Uygulamaları,
d. Fizibilite Çalışmaları, Proje Hazırlama, Satın Alma Usulleri, İzleme Değerlendirme, Raporlama, Kayıt Tutma, İhale Dosyalarının Hazırlanması ve İzleme Bilgi Sistemlerinin Kullanılması, e. Kalkınma Kuramları, Bölgesel ve Yerel Kalkınma,
f. Kent Sosyolojisi ve Sosyal Kalkınma,
g. Kırsal Kalkınma, Tarım Politikaları ve Tarım Ekonomisi,
h. Bölgesel Yatırım Olanakları ve Bölgesel Program Tanıtımı,
i. Kentsel Altyapı ve Çevre Altyapısı, Atık ve Arıtma Sistemleri Uygulamaları,
j. Hibe ve Proje Yönetimi konularında Denetim ve Usulsüzlük İncelemelerinde deneyim sahibi olmak,
k. İkinci yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek,
l. İstatistik paket programlarını biliyor olmak ve bunu belgelemek, istatistiki analiz çalışmalarında deneyim sahibi olmak

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

DESTEK PERSONELİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI
i. Grafik Tasarımcı Destek Personeli İçin Asgari Sınava Giriş Şartları
Ajansımız bünyesinde destek personeli olarak tasarım yeteneğine sahip; kreatif yönü gelişmiş; broşür, afiş, dergi, kitapçık vb. basılı materyallerin grafik tasarımını yapabilecek; dijital platformlarda kullanılacak görsel tasarımları hazırlayabilecek, ürün ve iş geliştirme becerisine sahip 1 (bir) Grafik Tasarımcı istihdam edilecektir. İstihdam edilecek personel için asgari sınava giriş şartları şöyledir:
a) Üniversitelerin Grafik Tasarım(ı) bölümlerinden ön lisans veya lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları KPSS P1, P2 veya P3 puan türlerinden birinden en az 60 puan, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmak şartı aranmaktadır.
Grafik Tasarımcı Destek Personeli için Tercih Nedenleri:
Aşağıdaki niteliklerden bir veya birkaçına haiz olmak ve bunu belgelemek Sınav Kurulu tarafından yapılacak değerlendirmelerde dikkate alınacaktır (Adayların bu konuda sahip oldukları belgeleri başvuruyla birlikte sunması gerekmektedir.):
a) Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Coreldraw vb. grafik tasarım programlarını ve Microsoft Office programlarını iyi düzeyde bilmek ve bunu belgelendirebilmek.
b) Kamu veya özel kesimde tasarım alanında en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
c) Mesleki deneyimle ilgili özel sertifikalara sahip olmak ve bunu belgelendirebilmek.
d) Sınav başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden Yabancı Dil Seviye Belirleme Sınavı (YDS/E-YDS)’ den (D) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (D) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,

BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, 26/10/2020 tarihinden başlayarak 09/11/2020 tarihi saat 23.59’a kadar https://sinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan İpekyolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır. Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi vebelgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
ÖNEMLİ: Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular kesinlikle geçersiz sayılacaktır. Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul edilmeyecektir)

Başvuruya eklenen bilgi ve belgelerin doğru ve gerçeğinin aynısı olduğunu başvuru sahibi kabul ve beyan etmiş sayılır.
Not: Adaylar, başvuru aşamasında çevrimiçi yükledikleri belgelerin asıllarını mülakat sınavına davet edilmeleri durumunda sınav günü ibraz etmek zorundadırlar.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ÖN DEĞERLENDİRME
Ajans’a yapılan başvurular, Genel Sekreterlikçe dosya üzerinde değerlendirilmesinin akabinde yarışma sınavına katılabilecek adayların isimleri ile sınava ilişkin tarih ve yer bilgileri 16.11.2020 tarihinde Ajansın web sitesi olan www.ika.org.tr internet sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde, yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir. Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki  aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

YARIŞMA SINAVI
Yarışma Sınavı tarihleri ayrıca Ajansın internet sayfasından duyurulacaktır. Sınav, Ajans tarafından herhangi bir değişiklik duyurusu yapılmadığı takdirde aşağıdaki adreste gerçekleştirilecektir: Adres: T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı Adresi: İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi Kat:3 Şehitkamil/Gaziantep/27060 (Gaziantep Valiliği Karşısı) Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adaylar, internet sayfasında belirtilen tarih ve saatte nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik belgesi gibi fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesiyle sınav yerinde hazır bulunacaklardır. Yarışma sınavı “sözlü” olarak yapılacaktır.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLAN
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister. Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu  gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir. Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek aday belirleme yetkisine sahiptir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asil adaylardan göreve başlamayanların yerine, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir. Bunlar hakkında Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uygulanır. Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir. Ajans, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde boş pozisyon sayısından daha az sayıda personel alma, yeterli niteliğe sahip adayın bulunamadığı durumlarda da personel istihdam etmeme hakkına sahiptir. Kazananlar Genel Sekreterlikçe, Ajansın web sitesi olan www.ika.org.tr adresinden ilan edilir ve ayrıca
sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara yazılı olarak bildirilir. Sınavda başarılı olanlarla sözleşme yapılmadan önce sınava başvuranların iş talep formlarında yer alan belgelerin doğruluğu Ajans tarafından yasal mercilerden teyit edilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilen adayların sınavları geçersiz sayılacak ve bunlarla sözleşme yapılmayacaktır. Bu gibi durumları tespit edilen adaylarla sözleşme yapılmış olsa dahi, sözleşmeleri feshedilecektir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemeyecekleri gibi, bunlar haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

SÖZLEŞME SÜRECİ VE DENEME SÜRESİ
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir. Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir bir belgeyle, ispatı mümkün mücbir sebepler olmaksızın 15 gün içerisinde müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamamış olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün mücbir sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz. Giriş Sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılır. Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı tarafından imzalanır. Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.
Ajans personelinin çalışma saatleri hafta içi 08:00 – 18:00 arası olup; haftada 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen işi mesai saatlerine bağlı kalmaksızın tamamlamakla mükelleftir. Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tabidir.

AYRINTILI BİLGİ
Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi, Ajans İnsan Kaynakları Görevlisi’ nden bilgi alınabilir.
İrtibat Tel: 0-342 231 07 01-02 Dahili: 127

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam