fbpx

Sağlık Bakanlığı 2020 Ylı 2. Dönem İstifa Sonrası 515 Sağlık Personeli Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:04

Sağlık Bakanlığı 2020 Ylı 2. Dönem İstifa Sonrası 515 Sağlık Personeli Alımı Yapacak

reklam
Sağlık Bakanlığı 2020 Ylı 2. Dönem İstifa Sonrası 515 Sağlık Personeli Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

23 Ekim 2020 - 15:34

6.923 kez okundu
reklam

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ”  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı tama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 15 inci maddesi hükümleri gereğince; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar ile diğer kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-A maddesi kapsamında ilan edilen unvanlarda çalışmış olup, çeşitli nedenlerle bu görevlerinden ayrılmış olanlar için ekte belirtilen kadroların ilan edilmesi ve aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür. Adayların yerleştirme işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde ve tercihleri doğrultusunda noter tarafından bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır. Kura yeri ve saati internet adresinde duyurulacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Sağlık Personeli alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

A-GENEL ESASLAR
1) Başvurular, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet
kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler
içinde yapılacaktır.
2) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden
başvuru formunu elektronik ortamda doldurup tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir.
Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik
yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.
3) Adaylar PBS üzerinden kura başvurusunu kesinleştirdikten sonra kura takviminde
belirtilen tarihler arasında;
a) En son görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet cetvelini (İlk göreve başlama
tarihi, görev kadro unvanı ve branşı, görev sırasında unvan ve branş değişikliği olup
olmadığı, asil memurluğa atandığı tarih, kadro derecesi, istifa ettiği veya müstafi sayıldığı
tarih, memuriyet ve diğer hizmet vb. bilgileri içeren), (En son Sağlık Bakanlığında
çalışmakta iken görevinden ayrılanlar hizmet cetvelini eklemeyecektir. Ancak en son
Türkiye Tıbbi İlaç ve Cihaz Kurumu ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünden ayrılanlar hizmet cetvelini ekleyecektir.) (Onaylı Hizmet Cetveli
olmayan adaylar için e-devlet kapısı (https://turkiye.gov.tr internet adresi) üzerinden temin
edecekleri Hitap Hizmet Dökümü belgesini)
b) Müracaat ettiği unvan/branş için gerekli olan diploma/geçici mezuniyet belgesi
suretini,
başvuru sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri gerekmektedir.
4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

5) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir. Başvuru yapacak olan
adaylar PBS üzerinden açılacak münhal yerleri göz önünde bulundurarak ilan edilen takvim
çerçevesinde en fazla on (10) tercih yapabileceklerdir.
6) Kuraya başvuran adaylardan başvurularını iptal ettirmek isteyenler 28.10.2020– 10.11.2020
(saat 18.00’e kadar) tarihleri arasında PBS üzerinden elektronik ortamda kura iptal
başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Kura başvurusunu iptal ettirenler bu kuraya
yeniden başvuruda bulunamazlar.
7) İnceleme neticesinde uygun görülmeyen başvurular, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat
yerine geçmek üzere PBS üzerinden ilan edilerek, elektronik ortamda itirazlar alınacak
ve neticeleri PBS üzerinden ilan edilecektir.
8) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş
kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.
9) Başvuruda bulunan adayların atanmak istediği kadro unvanı ve branşta daha önce 657 sayılı
Kanunun 4/A maddesine tabi olarak çalışmış olmaları, daha önce çalışmış oldukları bu
unvan ve branşla ilgili gerekli diplomaya sahip olmaları ve 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.
10) Daha önce Devlet memuru olarak çalışmakta iken Devlet memuriyetinden çıkarılanlardan
5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı
Hakkındaki Kanun ile af kapsamına girenler de kuraya başvurabileceklerdir.
11) Kura sonucu yerleşenler, kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadrolara atanacaklardır.
12) Yerleşenlerin atamaları, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin 11 inci maddesi ve 20/02/2020 tarihli ve 2020/60 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararının ekinde değişiklik yapan 24/03/2020 tarihli ve 2020/104 sayılı Cumhurbaşkanı
Kararı eki kararı gereğince Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıktan atama
izinlerinin alınmasından sonra yapılacaktır.
13) Kura sonucu yerleşenlerden ilan metninde belirtilen şartları taşımadığı anlaşılanların
atamaları yapılmayacak, sehven yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

B- BAZI UNVAN VE BRANŞLARA AİT AÇIKLAMALAR
1) Sağlık Memuru (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Memuru (Diş), Sağlık Memuru
(Diş protezi), Diş Teknisyeni veya Diş Protez Teknisyeni unvan ve branşlarında çalışmakta
iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
2) Sağlık Memuru (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık memuru (Ortopedi), Sağlık
Memuru (Protez/Ortez), Ortopedi Teknisyeni veya Protez/Ortez Teknisyeni unvan ve
branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
3) Sağlık Teknikeri (Ağız ve Diş Sağlığı) unvan ve branşına; Ağız Diş Sağlığı Teknikeri,
Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Klinik Yardımcısı, unvan ve branşlarında çalışmakta iken istifa
edenler başvuru yapabileceklerdir.
4) Sağlık Teknikeri (Diş Protezi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Diş), Sağlık
Teknikeri (Diş Protez), Diş Protez Teknikerliği veya Diş Protez Teknolojisi unvan ve
branşlarında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
5) Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi),
Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi) veya Sağlık Teknikeri (Hidroterapi) unvan ve branşında
çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabilecektir.
6) Sağlık Teknikeri (Ortopedi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Ortopedi) veya
Sağlık Teknikeri (Protez/Ortez) unvan ve branşında çalışmakta iken istifa edenler başvuru
yapabilecektir.
7) Sağlık Teknikeri (Patolojik Anatomi) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Patolojik
Anatomi) veya Sağlık Teknikeri (Patoloji) unvan ve branşında çalışmaktayken istifa
edenler başvuru yapabilecektir.
8) Sağlık Teknikeri (Laboratuvar) unvan ve branşına; Sağlık Teknikeri (Laboratuvar)
veya Sağlık Teknikeri (Tıbbi Laboratuvar) branşlarında çalışmakta iken istifa edenler
başvuru yapabileceklerdir.
9) Laborant unvanına; Ortaöğretim kurumlarının tıbbi laboratuvar alanı – tıbbi laboratuvar
teknisyenliği dalından veya sağlık laboratuvarı, tıbbi laboratuvar, tıbbi laboratuvar
teknikleri, tıbbi laboratuvar teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olup
Laborant unvanında çalışmakta iken istifa edenler başvuru yapabileceklerdir.
10) Ebe ve hemşire kadrolarına başvuru yapacaklar için; ebelik bölümü mezunu olup hemşire
unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar ebe unvanına; hemşirelik bölümü
mezunu olup ebe unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar hemşire unvanına
müracaat edebileceklerdir.
11) Diplomalarında branş bulunmayanlar için; Sağlık Memuru veya Sağlık Teknisyeni
unvanlarında çalışmakta iken istifa edenler ilan edilen Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı)
veya Hemşire unvanına, hemşire unvanında görev yapmakta iken görevinden ayrılanlar
Sağlık Memuru (Toplum Sağlığı) unvanına, Sağlık Teknikeri unvanlarında çalışmakta iken
istifa edenler ise ilan edilen Sağlık Teknikeri (YOK) unvanına müracaat edebileceklerdir.
12) Diplomalarında branşı mevcut olup hizmet belgelerinde branşı bulunmayanlar
müracaatlarını diplomalarında belirtilen branşa göre yapacaklardır.
13) Sağlık teknisyeni unvanında çalışmakta iken istifa edenler branşlarına uygun “sağlık
memuru” unvan ve branştaki kadroları tercih edecek olup, söz konusu branşta “sağlık
teknisyeni” olarak atanacaklardır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

C-MÜRACAATLARI KABUL EDİLMEYECEKLER
1) Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarından asli memurluğa geçmeden ayrılanlar,
Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesi kapsamında hizmeti
olmayanlardan anılan Kanunun 4/B, mülga 4-C, 4/D ve 663 sayılı KHK/45-A maddelerine göre
çalışanlar, 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli
Çalıştırılması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunu kapsamında çalışanlar, 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı
cetveline göre sözleşmeli olarak çalışanlar ile 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname
kapsamında kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışanlar istifa sonrası açıktan atama kurası için
müracaatta bulunamayacak, başvurularını kesinleştirmiş olsalar bile kuraya alınmayacaklardır.
2) Emekli olanlar ve kura tarihi itibariyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97 nci
maddesindeki şartları taşımayanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Belgeleri eksik olan, ilan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, istenen belgeyi
belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden
kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.
4) Kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınması amacıyla yürürlüğe konulan Kanun
Hükmünde Kararnamelerle veya 2/1/2017 tarihli ve 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme
Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında teşkil edilen
komisyon kararı ile kamu görevinden çıkarılanların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

D- KURADA YERLEŞEN ADAYLAR TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER
Kura sonrasında Sağlık Bakanlığı kadrolarına yerleşen adayların atama işlemlerinin
tamamlanması için atamaya esas belgeleri dilekçeleri ile birlikte; ilan edilen takvim
çerçevesinde belirtilen adreste olacak şekilde kargo ile gönderecekler ya da elden teslim
edeceklerdir.
Atamaya Esas Olarak İstenen Belgeler
1)İlan metni A-GENEL ESASLAR 3. Maddeye göre sisteme yüklenen belgelerin aslı veya
noter tasdikli sureti.
2) Açıktan atama başvuru ve beyan formunun tüm kısımlarının eksiksiz olarak doldurulmuş
hali (tükenmez ya da dolma kalemle silinti, kazıntı yapılmadan el yazısı ile veya
bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir)
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesi gereğince, atamaya esas teşkil etmek
üzere, Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair
sağlık raporu (tek hekim raporu da olabilir)
4) Vesikalık fotoğraf. (Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet)
5)Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge, (Erkek hak sahipleri için) (E-Devlet Kapısından
alınan askerlik durum belgesi kabul edilecektir)
6) Adli sicil kaydı belgesi. (E- Devlet Kapısından alınan adli sicil belgesi kabul edilecektir.)
Atamaya Esas Evrakların Gönderileceği Adres
T.C. Sağlık Bakanlığı
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı 6001 Cad. No:9 06800
Çankaya/ANKARA
İletişim: 0 (312) 585 10 00

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://dunyam.net/kariyeradam-kariyer-adam-uzaktan-egitim-kursu-4175.html/

 https://ozgurgazete.com/tag/kariyer-adam/

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 

office 2019 mac satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam