fbpx

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 Sürekli İşçi Alımı Yapacak « Memur Atamaları

27 Ağustos 2021 - 19:27

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 Sürekli İşçi Alımı Yapacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2 Sürekli İşçi Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

26 Eylül 2020 - 11:10

97 kez okundu

TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL
TALEBİ ALAN İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : TÜRKİYE İŞKURUMU PENDİK HİZMET MERKEZİ PENDİK/İSTANBUL
ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ : SAHİL GÜVENLİK MARMARA VE BOĞAZLAR ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI PENDİK/İSTANBUL
İŞÇİ STATÜSÜ : TERÖRLE MÜCADELEDE MALÜL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN

Sahil Güvenlik Komutanlığının 25/09/2020 tarihinde yaptığı açıklamada ” ÖĞRENİM SEVİYESİ EN AZ İLKOKUL VE EN ÇOK LİSE DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN OKULLARIN HERHANGİ BİR BÖLÜMÜNDEN MEZUN OLUP 21/6/1927 TARİHLİ VE 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNU VEYA 16/6/1927 TARİHLİ VE 1076 SAYILI YEDEK SUBAYLAR VE YEDEK ASKERİ MEMURLAR KANUNU KAPSAMINA GİREN VE ASKERLİK HİZMETİNİ YAPARKEN 12/4/1991 TARİHLİ VE 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE KANUNUNUN 21 İNCİ MADDESİNDE SAYILAN TERÖR OLAYLARININ SEBEP VE TESİRİ SONUCU MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANANLAR SAĞLIK RAPORU VE TERÖRLE MÜCADELEDE YARALANDIĞINI GÖSTEREN KOMUTANLIK YAZISI İLE DURUMLARINI BELGELENDİREN ADAYLAR BAŞVURABİLİR. ” bilgilerine yer verildi.

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDAN İSTENEN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Başvurular 28 Eylül 2020 – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüklerinden/ilçe Hizmet Merkezlerinden veye internet (www.iskur.gov.tr) aracılığıyla yapılacaktır.

2- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun Hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

3- Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak ve İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibarı ile mezun olmuş olmak.

4- Affa Uğramış olsa bile Devletin Güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5- Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya guruplara ya da terör örgütlere üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

6- Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırılmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

7- Kurumsal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

8- Yaptırılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

9- Askerliği ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muhaf olmak).

10- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Eylül Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

11- 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/06/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21’inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlar, sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelemeleri gerekmektedir.

12- Bu talep terörle mücadelede göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı kendilerine verilen üstün hizmet belgesi veya takdir belgesine sahip olan işe gönderme öncelikli olan grubu kapsamadığı için, başvuruları kabul edilmeyecektir.

13- Kamu kurum ve kuruluşların ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

14- Açık iş pozisyonları için Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığınca sözlü/uygulamalı sınav yapılacaktır. Sınava açık işgücü miktarının 4 (dört) katı oranında aday kabul edilecektir. Sınava girmeye hak kazanan adayların belirlenmesi maksadı ile ilgili yönetmelik gereği Noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Bu nedenle açık işgücü miktarının 4 (dört) katı asil, 4 (dört) katı yedek aday, kura yöntemiyle belirlenecektir. Aday sayısının alımı yapılacak personel miktarının 4 katı ve daha az olması durumunda ise kura çekimi yapılmayacak adaylar belge kontrolü ve takiben mülakat (sözlü ve mesleki uygulamalı) için iş yerine çağrılacaktır.

15- Kura çekimi Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Onarım Destek Komutanlığı Pendik/İSTANBUL adresinde 22 Ekim 2020 tarihinde saat 09.00’da noter huzurunda yapılacak olup, kura neticesinde belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazana Adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

16- İstekli adayların kura çekimini izleyebilmeleri hususu, ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgını nedeniyle alınacak tedbirler kapsamında ayrıca değerlendirilecektir.

17- Talep şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların başvuruları, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, işlemleri geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış dahi olsa iptal edilecektir.

18- Kura sonucuna göre sınava girmeye hak kazanan adayların ilanda belirtilen koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, öncelik durumu, mesleki belge vb. belgeleri kontrol edilecektir. Belge kontrol tarih ve adresi Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sayfasından www.sg.gov.tr ilan edilecektir. Belge kontrolüne asil ve yedek adayların tamamı katılacaktır. Adaylar belge kontrolüne gelirken belgelerinin asilleriyle birlikte fotokopilerini de getirecektir.

19- Belge kontrolü sonucunda, hatalı veya eksik belge nedeni ile başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sözlü/uygulamalı sınava kabul edilecektir.

20- Belge kontrolü/teslimine müteakip sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ait liste Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinden www.sg.gov.tr duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde olup, adayların adresine posta yoluyla ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

21- Sözlü/Uygulamalı sınav, adayların başvurdukları meslek koluna ilişkin mesleki bilgi ve becerilerini ölçmeye yönelik olarak yapılacak olup, Sözlü/Uygulamalı sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek ve 60 (altmış) puan altında puan alan adaylar başarısız sayılacaktır. Adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sırası bu puan üzerinden tespit edilecektir. İşyerinde yapılacak sözlü sınav sonucunda, sınavda başarışı buluna (60 ve daha üstü puan alan) yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle ilgili ilanda belirtilen açık iş gücü miktarınca asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı resmi internet sitesinden www.sg.gov.tr yayımlanacak olup sınav sonucunu bildirir ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

22- Yapılacak sınav sonucu başarılı olan adaylardan ‘’işe alınacağı meslek kolunda’’ istihdamında sakınca bulunmadığına dair SGK tarafından yetkilendirilmiş olan sağlık kuruluşlarından temin edilecek” çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında sakınca bulunmadığına dair sağlık raporu” istenecektir. Sağlık Raporu İşyeri Hekimi tarafından incelenecek ve 6331sayılı kanunun 15’inci maddesi gereği kişinin yapacağı işe uygun olduğunu belirten sağlık raporu İşyeri Hekimi tarafından düzenlenecektir.

Eylül Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

düzce escort bayan

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.