fbpx

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) 8 Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:40

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) 8 Personel Alımı Yapacak

reklam
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) 8 Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

12 Ekim 2020 - 14:15

109 kez okundu
reklam

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” TÜBİTAK tarafından araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesine yönelik yürütülen destekler kapsamında odaklanılacak bilimsel ve teknolojik alanların ulusal hedefler doğrultusunda belirlenmesine yönelik araştırmalar yapmak, yöntem geliştirmek ve uygulamak; Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik destek mekanizmaları konusunda değerlendirme çalışmaları planlamak ve gerçekleştirmek; Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik konularında mevcut durumun ve Ar-Ge yapan aktörlerin performansının ölçülmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gösterge, endeks ve yöntem oluşturmak, uygulamak ve çalışma çıktılarını kamuoyuna duyurmak; ulusal strateji belgeleri ve eylem planlarına katkı sağlamak; OECD ve Avrupa Birliği gibi
uluslararası ve uluslar üstü kuruluşların BTY politikası çalışmalarını izlemek ve bu çalışmalara katkı sağlamak amacıyla personel istihdam edilecektir. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

1- Referans Kodu: TBTK.BTYPDB.2020-1.01
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
1.1- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.1.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği veya Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.1.2 Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak
1.1.3 Tercih edilen nitelikler;
– Ar-Ge ile ilgili ve/veya teknoloji alanları bazında analiz yapılan birimlerinde tecrübe sahibi olmak.
– Enerji ve/veya Makina İmalat sektöründeki teknoloji alanlarında (Enerji verimliliği, enerji depolama teknolojileri, yenilenebilir enerji teknolojileri, motor teknolojileri, imalat teknolojileri, makina kontrol ve otomasyon teknolojileri ve benzeri) değerlendirme yapabilecek deneyime ve yetkinliğe sahip olmak.
– İleri düzeyde İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

2- Referans Kodu: TBTK.BTYPDB.2020-1.02
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
2.1- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.1.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
a) Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği veya Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya
b) Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Havacılık  ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kimya Biyoloji Mühendisliği,Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak ve Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım  Mühendisliği, Bilişim Sistemleri, Bilgi Teknolojileri veya Bilişim Uygulamaları anabilim dallarından birinde yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

2.1.2 Alanında en az 2 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak
2.1.3 Tercih edilen nitelikler;
– Ar-Ge ile ilgili ve/veya teknoloji alanları bazında analiz yapılan birimlerinde tecrübe sahibi olmak.
– Bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründeki alanlarda (Büyük veri analitiği, bulut bilişim, bilgi güvenliği, yapay zeka, genişbant teknolojileri, haberleşme teknolojileri ve benzeri) değerlendirme yapabilecek deneyime ve yetkinliğe sahip olmak.
– İleri düzeyde İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.BTYPDB.2020-1.03
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 3
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
3.1- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.1.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren;
a) İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak veya
b) Matematik, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve  Enformatik Mühendisliği veya Bilgisayar Bilimleri bölümlerinden birini bitirmiş olmak ve İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İktisat, Ekonomi, Ekonometri programlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak.
3.1.2 Tercih edilen nitelikler;
– Kuruluşların ekonometrik analiz (sektörel analizler, etki analizi uygulamaları dahil) ve/veya bibliyometrik analizler (yayın, patent, proje analizleri, ağ analizleri dahil) yapılan birimlerinde tecrübe sahibi olmak veya ilgili alanlarda yürütülen projelerin proje ekibinde yer almak.
– TÜİK Veri Analiz Merkezi (VAM), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Girişimci Bilgi Sistemi (GBS) ve/veya akademik yayın veri tabanları ile çalışmış olmak
– 3.1.1 (a) maddesi için alanında yüksek lisans mezunu olmak.
– İleri düzeyde İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

4- Referans Kodu: TBTK.BTYPDB.2020-1.04
Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı/ Bilimsel Programlar Uzmanı pozisyonu için;
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : ANKARA
4.1- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.1.1 Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Ekonomi, İktisat, Ekonometri, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik  Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği,
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalurji Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kimya Biyoloji Mühendisliği, Biyomühendislik, Enerji Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği veya Matematik Mühendisliği bölümlerinden birini   bitirmiş olmak ve Ekonomi, İktisat, Bilim ve Teknoloji Politikaları, Endüstri Mühendisliği veya Teknoloji Politikaları ve İnovasyon Yönetimi programlarında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmak
4.1.2 Tercih edilen nitelikler;
– Lisans eğitimi sonrasında kuruluşların ülkelerin bilim, teknoloji ve yenilik sistemleri, Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik destek mekanizmaları ve yenilik iktisadı konularında değerlendirme çalışmaları yapılan birimlerinde tecrübe sahibi olmak veya ilgili alanlarda yürütülen projelerin proje ekibinde yer almış olmak
– Alanında en az 4 yıl mesleki tecrübe sahibi olmak veya alanında doktora mezunu olmak.
– İleri düzeyde İngilizce okuma, yazma ve konuşma becerisine sahip olmak

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması + Tecrübe Yılı/ 15 + 10.000/ Üniversiteye Yerleştirme Sınavı Sıralaması > 3,20
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması, Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamalarının 4’lük sisteme  çevrilmesinde Yükseköğretim Kurulunun 4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu kullanılacaktır). Tecrübe yılı başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
f) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
g) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve  lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
h) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak.

Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az üç yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz. Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olan adaylardan başvurdukları pozisyona bakılmaksızın; Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe, İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100’ünü İngilizce aldığını belgelemesi (Üniversiteden alınmış, onaylı belge) durumunda yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 02/11/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Her bir referans kodu için; lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Her bir referans kodu için; alanında doktora mezunu adaylardan “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (g) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
f) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri, Doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e), (f) ve (g) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup, girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
– Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
– Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
– Lisans Diploma/Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
– Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
– Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
– Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
– Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).

NOT : Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular Kurum’un internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
Adres : TÜBİTAK, İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı, Tunus Cad. No:80, 06100
Kavaklıdere-ANKARA
İletişim: Tel: 0 312 298 17 32 / 17 19 / 17 21 Faks : 0 312 427 6817
E-posta: insan.kaynaklari@tubitak.gov.tr

İLANIN DETAYLI BİLGİLERİNE BU LİNKTEN ULAŞABİLİRSİNİZ 

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 https://dunyam.net/kariyeradam-kariyer-adam-uzaktan-egitim-kursu-4175.html/

 https://ozgurgazete.com/tag/kariyer-adam/

 

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam