fbpx

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜSSİDE 32 Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:49

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜSSİDE 32 Personel Alımı Yapacak

reklam
Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu TÜSSİDE 32 Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

09 Ekim 2020 - 15:05

93 kez okundu
reklam

Türkiye Bilimsel Ve Teknolojik Araştırma Kurumu resmi internet sitesinde TÜRKİYE SANAYİ SEVK VE İDARE ENSTİTÜSÜ’nde istihdam edilmek üzere 35 Kontenjanla personel alımı yapacağı bilgisini içeren ilan metnini paylaştı.

Memuratamalari.com olarak sizlere TÜBİTAK personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

1- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-2.01
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
1.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurumsal ve sektörel gelişim projelerinde; Strateji geliştirme, operasyon model tasarımı, süreç analizi ve hedef süreç tasarımı, süreç – sistem konumlandırması, sektörel analizler, organizasyonel yapılanma analizi ve tasarımı, sektörel gelişim araştırma ve raporlaması, finansal analiz ve etki analizi çalışmalarında araştırma ve danışmanlık yapabilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 25
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
1.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
1.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Ekonometri veya Finansal Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
1.2.2- Tercih edilen nitelikler;
– Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.
2- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-2.02
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
2.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Kurumsal dönüşüm ve organizasyonel yapılandırma projelerinde yer almış, İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri modüllerinin stratejik ve operasyonel modellerinin oluşturulmasında bilgi ve deneyim sahibi olan proje yürütebilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.
Adayların hedef bazlı performans ölçüm ve değerlendirme sistemleri kurulumu konusunda proje deneyimine sahip olmaları beklenmektedir. Bunun yanında adayların personel yetiştirme ve geliştirme uygulamalarının planlı, etkileşimli, sonuçlarının takip edildiği ve hesap verebilir bir anlayışla sistem haline getirildiği eğitim yönetim sistemi kurulumu gibi çalışmalarda yer almış olmaları aranmaktadır.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

2.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
2.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri veya İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
2.2.2- Tercih edilen nitelikler;
– Okuma-Anlama ve Yazma açısından ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmak,
– Çalışanların iş yerindeki rolleri ve kurum içinde etkileşimleri bağlamında psikometrik ve organizasyonel analizler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– İnsan, Yönetim Sistemi ve Teknoloji etkileşiminin sağlandığı Dijital İK yönetim sistemleri projelerinde yer almış olmak,
– Kariyer yönetim sistemi modelleme ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,
– Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.
3- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-2.03
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
3.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Enstitümüz öğrenme ve gelişim projeleri kapsamında ihtiyaca yönelik program tasarımı yapan, etkileşimli ve uygulamalı çalışmalar tasarlayabilen ve eğitim programlarının ölçme ve değerlendirmelerini gerçekleştiren ekiple birlikte çalışabilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.
Adayların çalışan, yönetici adayları ve yöneticilerin ihtiyaç duydukları temel ve işe özgü yetkinlikler konusunda bilgi sahibi olmaları beklenmektedir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
3.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
3.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği veya İşletme bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
3.2.2- Tercih edilen nitelikler;
– İnsan Kaynakları Birimlerinin eğitim ve gelişim faaliyetleriyle ilgili bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Eğitim ihtiyaç analizi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Yetişkin eğitimi yaklaşımına uygun program tasarım ve uygulaması olan projelerde görev almış olmak,
– Okuma-Anlama ve Yazma açısından ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmak,
– Proaktif olmak, sorumluluk sahibi olmak ve iş takibi konusunda titiz olmak,
– İnsan Kaynakları Yönetimi alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

4- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-2.04
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
4.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Enstitümüzün gerçekleştirdiği sektörel ve bölgesel projeler kapsamında nicel ve nitel araştırma tasarımlarını ve analizleri gerçekleştirecek, sosyal, ekonomik vb. programların etki analizi çalışmalarını yürütecek, nitel ve nicel analiz programlarına hakim, araştırma yöntem ve tekniklerini bilen ve etkin olarak uygulayan, proje yönetimi deneyimine sahip, proje tasarımı ve saha çalışmalarında deneyimli Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.
İstihdam Edilecek Personel Sayısı : 1
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
4.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
4.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Sosyoloji bölümünü bitirmiş olmak.
4.2.2- Tercih edilen nitelikler;
– Nicel ve nitel analiz tekniklerine hakim olmak (SPSS, Minitab; NVivo, MAXQDA vb.),
– Anket tasarımı ve saha mülakatlarında en az 5 yıl deneyime sahip olmak,
– Projelerde yer alan araştırma sorularına yönelik farklı analiz, yöntem ve teknikler geliştirebilecek düzeyde olmak,
– Literatür taraması, veri çekme ve analiz etme gibi konularda araştırmacı niteliğine sahip olmak,
– Projenin başından sonuna kadar gerek projenin ve gerekse müşterinin isteklerini bağımsız olarak yönetebiliyor olmak,
– Anket uygulama, derinlemesine mülakat gerçekleştirme gibi saha çalışma deneyimine (en az 5 yıl) sahip olmak,
– Seyahat engeli bulunmamak,
– Okuma-anlama ve yazma açısından ileri düzey İngilizce bilgisine sahip olmak,
– Proaktif olmak, sorumluluk sahibi olmak ve iş takibi konusunda titiz olmak,
– Sosyoloji ya da benzeri beşeri bir alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak ya da bitirmiş olmak.
5- Referans Kodu: TBTK.TÜSSİDE.2020-2.05
AR-GE Personeli pozisyonuna başvurabilmek için;
5.1- İşin Tanımı ve Özellikleri
Mobilite ve Lojistik alanında gerçekleştirilecek ulusal ve uluslararası boyuttaki araştırma projeleri kapsamındaki optimizasyon, simülasyon, etki analizleri, pazar araştırmaları, ulaştırma tasarımı, stratejik ve operasyonel modellerinin oluşturulması çalışmalarında rol almak üzere bilgi ve deneyim sahibi olan, proje yürütebilecek Ar-Ge personeli istihdam edilecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

İstihdam Edilecek Personel Sayısı :2
Personelin Görev Yapacağı Şehir : Gebze/KOCAELİ
5.2- Adaylarda Aranacak Özel Koşullar
5.2.1- Yükseköğretim Kurumlarının en az dört yıllık lisans eğitimi veren; Uluslararası Lojistik, Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik, Lojistik Yönetimi veya Ulaştırma Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
5.2.2- Tercih edilen nitelikler;
– Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak,
– Optimizasyon teorisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
– Optimizasyon ile ilgili uygulama tecrübesi sahibi olmak,
– Alanında yüksek lisans veya doktora mezunu olmak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL KOŞULLAR
a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.
b) Erkek adaylar için, askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak.
c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.
d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak.  667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,
mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
e) Aşağıdaki şartları sağlıyor olmak.
Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. (Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yükseköğretim Kurulunun yayınlamış olduğu “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları Tablosu” esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir.) Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.
ii) Lisans öğrenimini, süresi içinde ya da normal öğrenim süresinden en fazla bir eğitimöğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak (herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır).
f) Alanında doktora mezunu olanlardan, “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün
(e) maddesi koşul olarak aranmayacak olup, bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır (Bütünleşik doktora programından
mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır).
g) İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Tabloda belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz).

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

* Lisans mezunu olup 5 yıldan daha az, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıldan daha az mesleki tecrübesi olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 1” koşulu geçerlidir.
** Lisans mezunu olup 5 yıl ve üzeri, alanında Yüksek Lisans mezunu olup 4 yıl ve üzeri mesleki tecrübesi olanlarla, alanında Doktora mezunu olanlar için başvurdukları pozisyona bakılmaksızın “Sınav Puanı 2” koşulu geçerlidir.
KPDS : Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı
ÜDS : Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı
YDS : Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
YÖKDİL : Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test
TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test
TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test
FCE : First Certificate in English
CAE : Certificate in Advanced English
CPE : Certificate of Proficiency in English
Resmi dili İngilizce olan bir ülkede; Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora derecesi almış olanlar ile o ülkede en az 3 (üç) yıl süreyle mesleğini uygulamış olanlardan yukarıda belirtilen İngilizce yeterlilik koşulları aranmaz.

BAŞVURU SÜRECİ
a) İlana başvuruda bulunmak için “www.tusside.tubitak.gov.tr” adresinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. (Başvuru için özgeçmiş oluştururken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur). İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
b) Başvuruların en geç 30/10/2020 tarihi saat 17:00’a kadar yapılması gerekmektedir.
c) Başvurular, ilan referans kodu üzerinden değerlendirilecektir. Adaylar, iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla 1 (bir) adet referans kodlu pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday mülakata
çağrılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (f) maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 5 katı kadar aday da mülakata
çağrılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağrılacaktır.
e) Lisans öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) maddesi, doktora öğrenimini yurt dışında tamamlayan adaylar için ise “Adaylarda Aranacak Genel Koşullar” bölümünün (e) ve (f) maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaklardır.
f) Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi “teknik değerlendirme” yapılabilecektir.
g) Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya aşağıda belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvuru geçersiz sayılacaktır.
– Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
– Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi (ÖSYM onaylı veya kontrol kodu olan internet çıktısı),
– Lisans Diploma/Çıkış Belgesi/ YÖK Mezun Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan) -ve varsa üstü- (eğitimlerini yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarında tamamlayanlar için Denklik Belgesi),
– Lisans -ve varsa üstü- Transkript Belgesi,
– Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi,
– Deneyimi (mesleki tecrübesi) olan adaylardan ilgili işyerlerinden alınan onaylı Çalışma Belgesi (işe giriş-işten çıkış, unvanın ve yapılan işin yazılı olduğu) ve Sigorta Hizmet Dökümü Belgesi (e-devlet üzerinden alınan ve kontrol kodu olan).
– Güncel Özgeçmiş (Özgeçmişinizin renkli fotoğraflı, Türkçe, T.C. Kimlik ve telefon numaralarını da içerecek şekilde hazırlanması gerekmektedir.),
– Askerlik durumunu gösterir belge (erkek adaylar için).
– Yurtiçindeki öğrenimleri, YÖK tarafından verilen eşdeğerlik (Denklik) kararına istinaden referans kodunda belirtilen bölümlerden birine denk sayılmış olan adayın eşdeğerlik belgesini iş başvuru sistemine eklemesi gerekmektedir.
Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular, Kurumumuz web sayfasında (www.tusside.tubitak.gov.tr / www.tubitak.gov.tr) ilan edilecektir.
İletişim Bilgileri:
Adres: Barış Mah. Koşuyolu Cad. No:48 PK: 41, 41470 Gebze / Kocaeli
E-Posta: tusside.insankaynaklari@tubitak.gov.tr Telefon: 0 262 641 50 10

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 https://dunyam.net/kariyeradam-kariyer-adam-uzaktan-egitim-kursu-4175.html/

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam