fbpx

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak « Memur Atamaları

27 Ağustos 2021 - 18:28

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 11 Araştırma Görevlisi Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

22 Ekim 2020 - 15:26

771 kez okundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada,” 2547 sayılı Kanunun 6 ncı, 7 inci ve 65 inci maddelerine dayanılarak hazırlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen Araştırma Görevlisi (Öncelikli Alan) alımı yapılacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere akademik personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

İlan Yayım Tarihi 22.10.2020
Başvuru Başlangıç Tarihi 22.10.2020
Son Başvuru Tarihi 05.11.2020
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 09.11.202
Giriş Sınavı Tarihi 12.11.2020
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 16.11.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi www.yyu.edu.tr

GENEL ŞARTLAR

 • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. Maddesinde Belirtilen Şartları Taşımak.
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), atama yapılacak programın eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda en az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muhafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. Özel Yetenekle öğrenci alan birimlerin öğretim elemanı kadrolarına başvurularda herhangi bir (ALES) puan türünden 70 puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanı muadili bir puan almış olması gerekir.
 • Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
 • Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
 • Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.
 • Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ÖZEL ŞARTLAR Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylar;

 • 1- Devlet yükseköğretim kuramlarının öncelikli alan araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacak olup, öncelikli alanlarda ilan edilen bu kadrolara atanacak adayların işlemlerinde “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” dikkate alınacaktır. 2-Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.
 • Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamındadır.Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi ve Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar’ın 4. maddesi gereğince; ilgili yönetmelik uyarınca yapılacak olan ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı SÖZLÜ olarak yapılacaktır. Sözlü sınav sonucu 70 puanın altında puan alanlar, nihai değerlendirme aşamasına geçemezler.
 • 02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde tanımlanan AZAMİ ÖĞRENİM SÜRELERİNİ DOLDURAN ancak 2016-2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrencilerin Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuruları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının kararı doğrultusunda değerlendirmeye alınamamaktadır.
 • Lisansüstü eğitim yönetmeliğinin yayımladığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güzdöneminde azami öğrenim sürelerinin yeniden başlaması nedeniyle ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.

1- Başvuru Dilekçesi Üniversitemizin web sayfasındaki başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır. *Araştırma Görevlisi Kadrosu için başvuru formu “https://www.yyu.edu.tr/AkademikBirimler/sayfalar/555/12472”

2- Özgeçmiş

3-Merkezi sınav (ALES) belgesi

4-Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.

5-Lisans ve tezli yüksek lisans diploması veya geçici mezuniyet Belgesi (E-dcvlettcn alınan karckodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir. E-Dcvlct harici diploma/gcçici mezuniyet belgeler, mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

6-Başvurulan kadro için istenilen alan ile ilgili halen doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi (E- devlet kapısında alınacak karekodlu öğrenci belgesi de olabilir. E-Dcvlct harici alınacak öğrenci belgesi mutlaka Aslı, ıslak imzah/mühürlü olacaktır.)

7-Lisans Transkripti (Mutlaka Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzah/mühürlü olacaktır. Karekodlu transkriptler kabul edilecektir.

Fotokopi olarak sunulan transkriptler ön değerlendirme aşamasında kabul edilmeyerek adaylar elenecektir.)

8-İki adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)

9-Askerlik durum belgesi (657 sayılı kanunun 48. maddesinin 6. bendinde belirtildiği gibi askerlik ile ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak,

askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.)
10-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge ( E-devlet üzerinden alınan belge.)

11- Kimlik Fotokopisi

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

DİĞER AÇIKLAMALAR

1- Adaylar son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar bu ilanın (C) kısmında belirtilen başvuru adreslerine şahsen veya posta ile başvuruda
bulunacaklardır. İlgili birimlere veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır
2- İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3-Aslı veya Resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
4- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara
eklenmesi gerekmektedir
5- Üniversite sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
6- Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin www.yyu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
7- Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının yada istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde
atanması yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.

MUAFİYET
1- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek
yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı
kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
2- Meslek Yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı
kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI İÇİN TIKLAYINIZ

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 

 https://dunyam.net/kariyeradam-kariyer-adam-uzaktan-egitim-kursu-4175.html/

 https://ozgurgazete.com/tag/kariyer-adam/

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

360 total security satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.