fbpx

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:56

İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

reklam
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 3 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

07 Ekim 2020 - 12:07

2.616 kez okundu
reklam

İstanbul Medeniyet Üniversitesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, 3 (üç) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sınava katılacak adayların seçiminde; 2018 veya 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı ve İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS / e – YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. (Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl süreyle geçerlidir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir. ” bilgilerine yer verdi.

Sistem ve Ağ Uzman:                 1               Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 katı
Ağ ve Güvenlik Uzmanı:           1               Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı
Analiz, Veri, Test Uzmanı:      1               Tam Zamanlı Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 katı

BAŞVURU ŞARTLARI
GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olmak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare: RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 2 (iki) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
g. Sınav sonucunda başarılı bulunduğunda, tam teşekküllü hastaneden verilmiş sağlık kurulu raporunu ibraz etmek,
h. Pozisyonuyla ilgili aşağıda belirtilen özel şartlara sahip olmak,
i. Sınavlarda başarılı olduktan sonra asıl aday olarak ilan edilmek, kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Kamu kurum ve kuruluşları, birinci fıkrada belirtilenler dışında personelde özel nitelikler arayabilir.
ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
SİSTEM VE AĞ UZMANI (Ücret 3 kat)
a. Üniversitelerin Bilgisayar, Elektrik, Elektronik, Endüstri Mühendisliği lisans bölümlerinden mezun olmak,
b. Minimum ilgili alanda 5 yıl deneyimli olmak,
c. Sistem, Ağ mimarisi konusunda bilgili olmak,
d. Omurga Switch yönetmiş ve konfigure etmiş olmak,
e. Cisco, HPE, Aruba, Huawei vb. en az birisini yönetmiş olmak,
f. Kampüs ağlarının tasarımı, kurulumu, yönetimi ve bakımını yapabilecek bilgiye sahip olmak,
g. Ağ güvenlik teknolojilerinin tasarım ve uygulanması konusunda uzman olmak,
h. Routing, Switching, WAN, VPN, Genel Ağ Güvenliği konularında deneyimli olmak,
i. Kablolu ve kablosuz LAN/WAN, IP Switching ve Routing, veri iletişim ağ topolojileri, iletişim ağı aktif
cihazları (router, modem, switch, wi-fi controller vb), iletişim ağı pasif cihazları, Firewall, SSL VPN, VOIP, DHCP, VLAN, Internet, Dijital telefon santralleri konularında bilgili ve uygulama deneyimli olmak,
j. Microsoft Exchange Server yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
k. Bulut teknolojileri ve çözümleri konusunda bilgi sahibi olmak,
l. Dinamik ağ protokolleri konusunda deneyimli olmak,
m.Tercihen network ve güvenlik teknolojilerine hâkim olmak,
n. Sunucu, depolama ve yedekleme altyapılarında iş deneyimine sahip olmak,
o. Windows Server, Linux Server, Storage, DNS, DHCP ve yönetim tecrübeli olmak,
p. Active Directory ve Firewall kurallarını değişen tehdit algılarına göre yeniden uygulayabilecek ve raporlayacak bilgi ve tecrübeye sahip,
q. Sanallaştırma platformları özellikle VMWare ve/veya HyperV ürünlerinde tecrübeli olmak,
r. Sistem yönetimi ile ilgili yazılım, donanım, mekanik, entegrasyon, kablolama, test gereksinimlerini belirleme, dokümanlarını oluşturma ve raporlama bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
s. Tüm sistem gereksinimlerinin birbirleri ile ilişkilendirilmesini ve takibini yapma bilgi ve tecrübesine sahip olmak,
t. Sunucu sistemlerinin yönetim ve yedekleme işlemlerini kurgulamak, kurulum ve sürekliliğini sağlamak deneyimine sahip olmak,
u. Proje yönetimi ve IT altyapıları hakkında bilgi sahibi olmak,
v. Bilgi güvenliği (ISO-27001,KVKK) politikaları ve uygulamaları konusunda deneyimli olmak,
w. ITIL vb. süreç yaklaşımına hâkim olmak,
x. Office 365 sistem yönetim bilgisine sahip olmak,
y. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
z. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak,
aa. İngilizce biliyor olmak,

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

TERCİH SEBEPLERİ
a. Daha önce en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde Yazılım, Analiz, Veri, Test Uzmanı olarak çalışmış olmak,
b. Devops süreçlerini biliyor olmak,
c. Database, SQL eğitimi almış ve tecrübeli olmak,
d. Proje yönetimi deneyimi olmak,
e. İş zekâsı, büyük veri projelerinde çalışmış olmak,
f. Kurumsal KVKK süreci çalışmış olmak,
g. İş Analizi tecrübesi olmak,

II. BAŞVURU ŞEKLİ ve TARİHİ
Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden yapılacaktır. Elden veya posta ile başvuru kabul edilmeyecektir. Başvurular sözleşmeli bilişim personeli işe giriş ilanının Resmi Gazetede, https://kamuilan.ailevecalisma.gov.tr/ adresinde ve https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde yayınlandığı gün başlar ve 15 gün süre ile devam eder. 15 günlük sürenin bitiminde başvuru linki başvurulara kapatılır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURU İÇİN İSTENİLEN BELGELER
1. Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu: Başvurular https://personel.medeniyet.edu.tr/tr adresinde açıklanan online başvuru linkinden online yapılarak form doldurulacak, istenilen belgeler bu link aracılığı ile eklenecektir.
2. Özgeçmiş: Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır. Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
3. Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır. Buna göre:
1) Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge),
2) Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak onaylı belge, (Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.)
4. Mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri  tarafından ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru
değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde yalnızca lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
5. En az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteren belgeler: Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz  edemeyen ya da bu kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.

HABERİN DETAYLI BİLGİLERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ONLİNE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam