fbpx

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( 1’i Engelli Olmak Üzere ) 4 Daimi İşçi Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:14

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( 1’i Engelli Olmak Üzere ) 4 Daimi İşçi Alımı Yapacak

reklam
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ( 1’i Engelli Olmak Üzere ) 4 Daimi İşçi Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

21 Ekim 2020 - 16:57

958 kez okundu
reklam

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Enstitümüze ; 4857 sayılı İş Kanunu ve “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında İş-Kur üzerinden, Urla İlçesi genelinde başvuru kabul edilmek üzere, 4 sürekli işçi alınacaktır. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Daimi İşçi alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

Temizlik Görevlisi (Normal)
Kadro Sayısı : 2

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre
ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de
başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş
günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece
birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel
liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği
talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan
sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen
noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav
yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler
de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç
duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik
durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna
ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet
sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar
listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine
göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra
yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu
kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul
edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde
mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli
işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge
düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı
yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil
tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus
Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR
birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale
getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve
kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
8. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate
alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları
kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip
sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların
listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı
listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 4 (dört) katı noter huzurunda kura ile
belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek,
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 04.11.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da
yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması
durumunda https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu, https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru,
tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 09-10-11 Kasım
2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri
gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen
(belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan), sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın
yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında
(https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların
atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı
olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin
itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na
yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona
ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Temizlik Görevlisi (Engelli)
Kadro Sayısı : 1

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre
ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de
başvurular yapılabilir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk
iş günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece
birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel
liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği
talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu
kurum ve kuruluşuna gönderilecektir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından organize edilen
noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde,
öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve
ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik
durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna
ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet
sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar
listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine
göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra
yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu
kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul
edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde
mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli
işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge
düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı
yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil
tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus
Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR
birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale
getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve
kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:
1. T.C. vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Engelli, eski hükümlü veya terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan
adaylar hakkındaki ilgili mevzuat hükümleri ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1), (4), (5), (7) ve (8) numaralı
alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
8. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
9. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi bulunmamak.
10. Engelli: Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal
ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum
sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım,
rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut
fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğu Sağlık Kurulu Raporu” ile belgelendiren
kişilerdir.
NOT: Talebe başvuran engelli adayların Engelli Raporlarının İşkur Sisteminde renkli olarak
taranmış şekilde bulunması gerekmektedir. Eksik veya hatalı Engelli Raporları olan adayların
ise İş ve Meslek Danışmanına başvurarak sistemden düzeltmesi gerekmektedir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate
alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları
kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İŞKUR tarafından İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne
gönderilmesine müteakip sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü
sınava alınacak asıl adayların listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru
sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 4 (dört) katı
noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek,
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 04.11.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da
yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.iyte.edu.tr
adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru,
tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 09-10-11 Kasım
2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri
gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan
“engelliler için sağlık kurulu raporu” gösteren belge
SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen
(belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan),sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın
yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında
(https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların
atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı
olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin
itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na
yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri
halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona
ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.
İlanen duyurulur.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

Güvenlik Görevlisi (Silahsız)
Kadro Sayısı : 1

TALEBE BAŞVURACAK ADAYLARIN DİKKATİNE:
A) Kuraya Tabi Talebe İlişkin Genel Hususlar:
1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre
ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de
başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş
günü sonuna kadar uzatılır.
2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece
birine başvuru kabul edilir.
3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel
liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği
talepleri kabul edilmez.
4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan
sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen
noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav
yapılmak üzere belirlenir.
5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler
de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç
duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.
6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik
durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna
ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet
sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar
listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine
göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını
yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra
yapılabilir.
7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu
kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul
edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde
mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli
işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.
9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge
düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı
yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil
tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus
Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR
birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.
10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale
getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve
kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.
GENEL ŞARTLAR:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2. Başvuru tarihi itibariyle 18-35 yaş arasında olmak.
3. Askerlik ile ilişiği olmamak (Askerliğini yapmış, tecilli veya muaf olmak).
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor
olmak.
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.
6. Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.
7. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün
açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile; Kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak. Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli
alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
8. Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık problemi (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve
Valilik tarafından düzenlenen geçerli Özel Güvenlik Kartı’na (Silahsız) sahip olmak.
2. Sürücü Belgesi’ne (en az B Sınıfı) sahip olmak.
AÇIKLAMALAR
1. Her aday ilan edilen kadrolardan, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2. Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate
alınır. Başvuru süresi içinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları
kabul edilmez.
3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten
ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4. Başvuru listesinin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü’ne gönderilmesine müteakip
sözlü sınava alınacak asıl ve yedek listeler belirlenecektir. Sözlü sınava alınacak asıl adayların
listesi İŞKUR’un gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı
listeler esas alınmak suretiyle boş kadro sayısının 4 (dört) katı noter huzurunda kura ile
belirlenecek olup, belirlenen asıl ve yedek aday listeleri, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
5. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek,
adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasından (https://www.iyte.edu.tr) takip etmeleri önem arz etmektedir.
KURA İŞLEMLERİ
1. Kura çekimi 04.11.2020 tarihinde Enstitümüz “İYTE Gösteri Merkezi”nde saat 10.00’da
yapılacak olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda
https://www.iyte.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.
2. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
3. Kura sonucu, https://www.iyte.edu.tr adresinden ilgililere duyurulacaktır. Bu duyuru,
tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
BELGE TESLİMİ
Sözlü Sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri, 09-10-11 Kasım
2020 tarihlerinde Rektörlük Binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri
gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. Vesikalık Fotoğraf (2 Adet)
3. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
4. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi
7. Sürücü belgesi fotokopisi
8. Özel Güvenlik Kartı(Silahsız) fotokopisi

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

SÖZLÜ SINAV VE SINAVA İTİRAZ
1. Sözlü sınav, mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki
yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun şekilde yapılacaktır.
2. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü tarafından noter huzurunda kura usulü ile belirlenen
(belgeleri eksiksiz ve şartları karşılayan), sözlü sınava katılacak adayların listesi ile sözlü sınavın
yapılacağı tarih, yer ve saat, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında
(https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
3. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların
atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması, bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Puanların eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olana, mezuniyet tarihlerinin de aynı
olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
5. Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle, kadro sayısı kadar asıl ve aynı sayıda
yedek aday belirlenecektir. Sınav sonuçları, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web
sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara herhangi bir yazılı
tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
6. Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde, sınav sonuçlarına ilişkin
itiraz dilekçelerini, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na
yazılı olarak verebilecektir. İtiraz sonucu 2 (iki) iş günü içinde sonuçlandırılarak, İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü web sayfasında (https://www.iyte.edu.tr) ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

İŞE BAŞLAMA
1. Sınavda başarılı olup da işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan
anlaşılarak işe başlatılmayanlar yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak
suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup, tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.
3. Sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazananlardan, doğum, hastalık, askerlik vb. gibi
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmeleri
halinde diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve başlamalarına engel durumun sona
ermesini müteakip göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://ozgurgazete.com/tag/kariyer-adam/

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 

adobe satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam