fbpx

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor « Memur Atamaları

27 Ağustos 2021 - 19:02

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Yıldız Teknik Üniversitesi 1 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor
Son Güncelleme :

07 Ekim 2020 - 15:00

1.962 kez okundu

Yıldız Teknik Üniversitesi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 1 (bir) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava katılacak
adayların seçiminde, 2018 veya 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) (yabancı dil puanı
belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen dengi puan esas alınacaktır. Başvurular 06/10/2020–20/10/2020 tarihleri arasında Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır. ” bilgilerine yer verildi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Sözleşmeli Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) Büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 15 (on beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak,
ç) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

ÖZEL ŞARTLAR
Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi, 4 Katına Kadar)
1. Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak
a) En az 2.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 15 (on beş) yıl çalışmış olmak,
b) Büyük ölçekli veri merkezinde konuşlandırılmış kurumsal (enterprise) seviyedeki omurga yönlendirici ile uç birimlerde konuşlandırılmış yönlendirici, omurga anahtar, kenar anahtar sistemleri ve kablosuz erişim noktaları için bilişim ağları yöneticisi (network admin) olarak en
az 15 (on beş) yıllık tecrübe sahibi olmak ve belgelemek.
c) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall) hakkında bilgi sahibi olmak.
d) Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, DHCP, DNS, IEEE 802.1x ve IPv6 teknolojileri yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübeli olmak.
e) Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event Management) konularında bilgi sahibi olmak.
f) Cisco Certified Network Professional (CCNP) Sertifikasına sahip olmak.
g) Geçerli Cisco Networking Academy CCNA R&S Instructor Trainer sertifikasına sahip olmak.
ğ) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ
Adaylar, Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesinde yer alan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Başvuru Formu” nu doldurup ekleri ile birlikte zarflayarak kapattıktan sonra zarfın üzerine ad-soyad ve başvurulan pozisyon bilgilerini mutlaka yazmalıdır.
Başvuruların, şahsen veya posta yoluyla aşağıda iletişim bilgilerinde belirtilen adrese, ilan başvuru süresi içinde yapılması gerekmektedir. Eksik bilgi/belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Şahsen yapılan başvurular, belirtilen adrese mesai günlerinde ilan başvuru süresi içinde 08:30- 12:00/13:00-16:00 saatleri arasında yapılmalıdır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi ibraz
etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak, yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi, ilan edilen pozisyonların her birisi için 10 (on) katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Sınav yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav şeklinde yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki  “ÖZEL ŞARTLAR” bölümünde belirtilen konulardır.

SINAV YERİ, TARİHİ
Yazılı ve/veya sözlü/uygulamalı sınav, sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihten en az 30 (otuz) gün sonra yapılacaktır. Sınavın yapılacağı yer ve sınav tarihi www.yildiz.edu.tr internet sitesinden duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME
Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Yazılı ve /veya sözlü/uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır. Sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek adaydan başlamak üzere sınav başarı sırası
oluşturulacak ve ilan edilen pozisyon sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA
a) Her bir pozisyon için sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre belirlenecek, asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi www.yildiz.edu.tr internet sitesinde ilan edilecektir.
b) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta yolu ile tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe
başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Üniversitemize müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle onbeş günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
d) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylarında işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
e) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem
yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE SÖZLEŞME ÜCRETLERİ BİLGİLERİ İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 http://tavsiyeedilir.net/firma/kariyeradam-uzaktan-egitim-kurumlari-insan-kaynaklari-tesvik-programi/

 http://tuketicimemnuniyeti.com/egitim/kariyeradam-egitim-kurumlari/

 http://www.guncelsonhaber.com/kariyeradam-kariyer-adam-egitim-kurumlari-parmak-isirtan-basarisi/

antivirüs programı

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.