fbpx

Mevlana Kalkınma Ajansı 5 Uzman Personel Alımı Yapacak « Memur Atamaları

21 Ocak 2021 - 06:04

Mevlana Kalkınma Ajansı 5 Uzman Personel Alımı Yapacak

reklam
Mevlana Kalkınma Ajansı 5 Uzman Personel Alımı Yapacak
Son Güncelleme :

23 Ekim 2020 - 16:05

3.055 kez okundu
reklam

Mevlana Kalkınma Ajansı resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ” T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile  Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile “1 (bir) İç Denetçi, 3 (üç) Uzman Personel, 1 (bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel” istihdam edilecektir. ” bilgilerine yer verdi.

Memuratamalari.com olarak sizlere Uzman Personel alımının başvuru bilgilerine yer verdik, hazırladığımız haberimize aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz.

BAŞVURU TARİHLERİ 26 Ekim 2020 – 6 Kasım 2020
MÜLAKAT LİSTESİ İLAN TARİHİ 13 Kasım 2020
BAŞVURU ADRESİ ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
SINAV YERİ Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No:18 Meram/KONYA
Tel: 0 (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91
İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ www.mevka.org.tr

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

1 ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç
kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

2 İÇ DENETÇİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR
2.1 İç Denetçi Adayları İçin Aranan Şartlar (1 Kişi)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den 70 puan veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul
edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 70 puan düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan belgeye
başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) İç denetçide, kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olma ve kamu iç denetim sertifikası veya
uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olma şartları aranır.
2.2 İç Denetçi Adayları İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

3 HUKUK MÜŞAVİRİ OLARAK GÖREVLENDİRİLECEK UZMAN PERSONEL
3.1 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Aranan Şartlar (1 Kişi)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından hukuk fakültelerinden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan
belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan son başvuru
tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen
puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,

3.2 Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalı veya bununla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Avukatlık stajını tamamlamış bulunmak.
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

4 UZMAN PERSONEL
4.1 Uzman Personel Adayları İçin Aranan Şartlar (3 Kişi)
a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki
veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından Tablo 4’de belirtilen bölümlerden lisans düzeyinde mezun olmak,
b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği
kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini sağlayan
belgeye başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak,
c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından; 14-20-21 Temmuz 2019 ve 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılan son başvuru
tarihi itibariyle geçerliliği bulunan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ndan mezun oldukları alana göre aşağıdaki tabloda belirtilen
puan türlerinin birinden en az 80 puan almış olmak,
4.2 Uzman Personel Adayları İçin Tercih Nedenleri
a) Ajansın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
b) Sınav ilanının asgari lisans mezuniyeti şartının belirlendiği kısmında sayılan öğrenim dalları veya bunlarla ilgili alanlarda yüksek lisans
veya doktora derecesine sahip olmak,
c) İngilizce dışında ikinci yabancı dil belgesine sahip olmak,
d) Devlet destekleri konusunda bilgi ve/veya tecrübe sahibi olmak,
e) Bölgesel gelişme politikaları, bölgesel ekonomik analizler ve sektörel analizler konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Fizibilite çalışmaları, proje döngüsü yönetimi konusunda eğitim almış olmak,
g) Avrupa Birliği destek mekanizmaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
h) Etki Analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
i) MS Office Programlarını ve özellikle Excel programını iyi derecede kullanabilmek,
j) (B) sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
Adayların, sahip oldukları tercih sebeplerini sınav başvurusunda belgelendirmesi gerekir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

5 BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ
Başvurular, 26 Ekim 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 6 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar
ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.
Başvurular, “Başvuru Formu” eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda
belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine
eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular
ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
Son müracaat tarih ve saatinden sonra yapılan başvurular, eksik bilgi ve belgeyle yapılan başvurular ve ilgisiz başvurular
kesinlikle geçersiz sayılacaktır.
Her aday, yalnızca bir pozisyon için başvuru yapabilecektir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır (Uzman olarak belirlenen pozisyonlardan yalnızca birine başvurulabilir, aksi takdirde her iki başvuru da kabul
edilmeyecektir).
UYARI:
İş başvurusunda bulunan adaylar, bu ilanda belirtilen şartları kabul etmiş sayılırlar. Başvuru Formunda belirtilen bilgilerin ve teslim edilen
belgelerin doğru ve gerçek olduğu başvuru sahibi tarafından kabul ve beyan edilmektedir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu, sahte belge sunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri haklı nedenle feshedilir. Bu kişiler hiçbir hak talep
edemezler ve bu kişiler haklarında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulur.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

6 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Ajansa yapılan başvuruların sıralaması, KPSS puanı, YDS puanı, iş tecrübesi ve ilanda belirtilen diğer tercih alanları bakımından
Tablo 5’de yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda Genel Sekreterlikçe yapılır.
Puan sıralaması listesinden, alım yapılacak öğrenim dallarının her biri için belirlenen pozisyon sayısının beş katı aday çağrılacak şekilde,
yarışma sınavına katılabilecekler belirlenir ve Ajansın ilan panosunda ve internet sitesinde ilan edilir.
Değerlendirme sonucu puanı son sıradaki aday ile eşit olan adaylar da yarışma sınavına davet edilir. Ancak, bu hükme göre sınava
katılabileceği tespit edilmiş olup isimleri ilan olunan adaylardan, daha sonra sınava katılma şartlarını taşımadığı tespit edilenler ile gerçeğe aykırı
bilgi verdiği veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı belirlenen kişiler yarışma sınavına alınmaz. Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları
geçersiz sayılır ve bunlarla sözleşme yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerle sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilir. Bu kişiler
hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.”
Sınav başvurularına ilişkin olarak yapılan itirazlar, Yönetim Kurulu başkanı tarafından itiraz tarihinden itibaren beş gün içinde belirlenecek
üç kişilik bir komisyon tarafından en geç bir hafta içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılması halinde en fazla on beş güne
kadar uzatılabilir.

7 SINAV YERİ VE TARİHİ
Yarışma sınavı tarihleri ve yeri daha sonra ajansın internet sitesinden yapılacağından, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ajans,
herhangi bir sebep belirtmeksizin, Ajansın web sitesinde yayınlamak sureti ile son başvuru tarihinin süresini uzatmaya, mülakata çağrılacakların
açıklanma tarihini değiştirmeye, sınav tarihini ve yerini değiştirmeye ve yeniden belirlemeye yetkilidir.
Yarışma sınavına girmeye hak kazanan adayların, sınav tarihinde, T.C. Kimlik numaralarını içeren nüfus cüzdanı veya sürücü kimlik
belgesi ile hazır bulunmaları gerekir.

8 YARIŞMA SINAVININ YAPILIŞI
a) Sınav ilanında belirtilen şartları taşıyan ve gerekli belgeleri zamanında Genel Sekreterliğe teslim etmiş olan kişiler yarışma sınavına
alınırlar.
b) Yarışma sınavı, Genel Sekreterin başkanlığında, Yönetim Kurulunca öğretim üyeleri arasından belirlenecek iki asıl ve bir yedek ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca görevlendirilen iki asıl ve bir yedek olmak üzere toplam beş kişilik sınav kurulu tarafından yapılır.
Sınav kurulu üyeleri, adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi ve bilinen yabancı
dili kullanabilme düzeyi, adayın kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış
ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup olmadığını da göz önüne alarak her adaya ayrı ayrı not verir. Sınav Kurulu
bu hususları tespit etmek üzere uygun gördüğü bilgi ve belgeleri adaylardan ister.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

9 DEĞERLENDİRME
Sınav kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu yüz puan üzerinden yetmiştir.
Ancak, sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama
yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma sınavını kazanmış kabul edilir. Yarışma sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu
sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.
Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, boş pozisyon sayısının yarısı kadar yedek
aday belirleyebilir. Yedek liste oluşturulan durumlarda asıl adayların göreve başlamaması veya göreve başladıktan sonra söz konusu pozisyonun
altı ay içinde herhangi bir nedenle boşalması halinde, yedek adaylar sırasına göre istihdam edilir.
Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olamaması nedeniyle boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü
ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre görevlendirilmesi suretiyle doldurulabilir.
Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma
hakkına sahiptir.

10 SINAV SONUCLARININ DUYURULMASI
Genel Sekreterlikçe sınav sonuçları, sınav kurulu tarafından sonuçların kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesini takiben Ajansın internet sitesinde ilan edilir ve ayrıca sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte, kazanan adaylara
yazılı olarak bildirilir.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

11 GÖREVLENDİRME
Sınavı kazananların, Ajanstaki pozisyonlarda görevlendirilmesi işlemlerinin yapılabilmesi için, ilgililerin göreve başlama çağrısının
kendilerine tebliğ edildiği günü müteakip 15 gün içerisinde Genel Sekreterliğe müracaat etmeleri gerekir.
Yapılan tebligata rağmen, Ajans tarafından kabul edilebilir ve belgeyle ispatı mümkün bir makul sebep olmaksızın 15 gün içerisinde
müracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamaları nedeniyle kendilerine tebligat yapılamadığı için bu süre içinde müracaat edememiş
olanların görevlendirilmesi yapılmaz. Belgeyle ispatı mümkün makul bir sebep nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aşamaz.
Giriş sınavında hile yaptığı, sahte belge ibraz ettiği veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu ya da Ajansta çalışmak için gerekli nitelikleri
taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların görevlendirme onayları derhal iptal olunarak ve sözleşmeleri feshedilerek, kendileri hakkında gerekli
yasal işlemler yapılır.

12 PERSONELİN İSTİHDAMI ve DENEME SÜRESİ
Yarışma sınavı sonucunda başarılı olan adaylar ile iki ayı deneme süresi olmak üzere, Genel Sekreterin önerisi üzerine Yönetim Kurulu
kararı ile belirsiz süreli iş akdi yapılır. Söz konusu sözleşme, Ajans adına Yönetim Kurulu başkanı ya da Yönetim Kurulunun vereceği yetkiye
istinaden Ajans Genel Sekreteri tarafından imzalanır.
Ajans, ihtiyaç duyduğunda personelin görev yaptığı birimi, görev yerini ve ilini değiştirebilir
Deneme süresi içinde personelden, deneme süresini geçirmiş personelden beklenen görevleri yerine getirmesi istenir. Bu sürenin sona erme
tarihinden 10 gün önce ilgili yönetici, personel hakkında görüş ve değerlendirmelerini içeren bir rapor hazırlar ve bunu Genel Sekretere sunar.
Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen uzman personel ile iç denetçi hakkındaki raporu Genel Sekreter hazırlar. Söz
konusu raporlar, Genel Sekreterin görüşü ile beraber Yönetim Kuruluna sunulur. Hukuk müşaviri olarak görevlendirilmek üzere istihdam edilen
uzman personelin hukuk müşaviri olarak görevlendirilmesi, deneme süresinden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine eklenir.
Deneme süresi sonunda Ajansta çalışması uygun bulunmayan personelin sözleşmesi, Yönetim Kurulunun kararı ile bildirim süresine gerek
olmaksızın ve tazminatsız feshedilir. Kişinin çalıştığı günlere ilişkin ücret ve diğer hakları saklıdır.

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

13 ÇALIŞMA KOŞULLARI
Personel, emeklilik ve sosyal güvenlik yönünden 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa tâbidir.
Ajans hizmetleri 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 28 inci maddesine göre iş mevzuatı hükümlerine göre belirsiz süreli hizmet
akdine bağlı olarak istihdam edilen uzman personel ve destek personeli eliyle yürütülür.
Ajans’ta göreve başlayacak personele verilecek ücret, 375 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin Ek 11 inci maddesi doğrultusunda
belirlenecektir.
Ajans personelinin çalışma saatleri; günde dokuz saat olmak üzere haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen görevleri,
çalışma saatlerine bağlı kalmaksızın, en kısa sürede ve en iyi şekilde sonuçlandırmak zorundadır.

MEVKA-2020 PERSONEL ALIM İLANI

Ekim Ayı En Çok Başvurulan Program için Tıklayınız.

 https://cnnhaber.com/haber/kariyeradam-is-yonlendirme-programi-basarisi/

 http://www.gundemdekihaber.com/kariyeradam-tebriki-hak-ediyor-kariyer-adam-egitim-kurumlari

 https://donanimhaber.net/kariyeradam/

 

 

 

office 2016 satın al

[Toplam: 0   Ortalama: 0/5]
reklam

YORUM YAP

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.
reklam
reklam